Izjava o ograničenju odgovornosti

Trgovačko društvo Tehnopaneli-dizajn održavanjem svojih mrežnih stranica želi svojim kupcima i javnosti omogućiti bolji pristup informacijama o svojoj ponudi i aktivnostima. Trgovačko društvo Tehnopaneli-dizajn nastoji pravodobno objavljivati točne informacije. Upozorite li nas se na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. No trgovačko društvo Tehnopaneli-dizajn ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Za informacije na mrežnim stranicama trgovačkog društva Tehnopaneli-dizajn vrijedi sljedeće:

  • isključivo su opće naravi i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s određenim slučajem, pojedincem ili subjektom;
  • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurne;
  • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad čijim sadržajem Trgovačko društvo Tehnopaneli-dizajn nema kontrolu i za koje trgovačko društvo Tehnopaneli-dizajn ne preuzima nikakvu odgovornost;
  • informacije i sadržaji koji se prenose s vanjskih stranica ne sadržavaju nužno stavove i mišljenja trgovačkog društvo Tehnopaneli-dizajn;
  • za konkretna pitanja uvijek se treba osobno obratiti trgovačkom društvu Tehnopaneli-dizajn;
  • Trgovačko društvo Tehnopaneli-dizajn pridržava pravo promijene i ukidanja bilo kojeg sadržaja i komentara na svojim mrežnim stranicama i ne smatra se odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama nastojimo svesti na minimum. Trgovačko društvo Tehnopaneli-dizajn ne preuzima odgovornost za moguće smetnje pri posjećivanju ovih stranica ili poveznica na vanjske stranice.

U slučaju pojave mogućih grešaka ili netočnih navoda, molimo da nam iznesete primjedbu, kako bismo ih mogli ispraviti.

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost trgovačkog društva Tehnopaneli-dizajn u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim zakonima i propisima.

Trgovačko društvo Tehnopaneli-dizajn pridržava pravo izmjene ove izjave o ograničenju odgovornosti bez prethodne obavijesti.

U Zagrebu, svibnja 2018. godine.

Tehnopaneli-dizajn d.o.o