Novus / Novus Plus

Prateći program

Prateći program namještaja obuhvaća ormare, police, kazete i druge različite elemente. Dostupan je u dvije izvedbe: “Novus” i “Novus Plus”, koji su različiti prvenstveno po bojama poje prate boje stolova.

Ormari i elementi Novus izrađuju se u standardnim širinama od 45 i 90 cm, dubine 40 cm a u visinama 198, 119 i 80 cm, ili dimenzijama po narudžbi.

Dopunski program “Novus” kompatibilan je s programima “Optimo” i “Metalico”, a “Novus Plus” s programima “Metalico Plus” i “Cubo”.